האתר מתאים להשכרת בגדים ?

לא , הבגדים באתר למכירה בלבד.